Comandamentul Logistic Întrunit funcționează în subordinea Statului Major al Apărării și are ca principală misiune asigurarea
sprijinului logistic a forțelor militare aflate pe teritoriul național, precum și a trupelor aflate în teatrele de operații


Solicitare informații de interes public
Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, definite astfel prin lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice.
Prin infromație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației.
Persoana responsabilă pentru aplicarea Legii nr. 544/2001: Sublocotenent Andreea Acsinte, e-mail: arosoaie@logmil.ro.

 

1. Responsabil de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001: Sublocotenent Andreea Acsinte, e-mail: arosoaie@logmil.ro.

2. Formular pentru solicitare informare în baza Legii nr. 544/2001 (1) (doc)

3. Modalităţi  de contestare a deciziei instiţutiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public:

Model de reclamație administrativă (1) (doc);

Model de reclamație administrativă (2) (doc);