Comandamentul Logistic Întrunit funcționează în subordinea Statului Major al Apărării și are ca principală misiune asigurarea
sprijinului logistic a forțelor militare aflate pe teritoriul național, precum și a trupelor aflate în teatrele de operații
Gl. Lt. Dr. ZISU CĂTĂLINComandantul Comandamentului Logistic Întrunit

Gl. Mr. CRISTEA IONELLocțiitorul Comandantului Comandamentului Logistic Întrunit

Cdor. BRĂTULESCU RĂZVAN - GABRIEL Șeful de Stat Major al Comandamentului Logistic Întrunit