Comandamentul Logistic Întrunit funcționează în subordinea Statului Major al Apărării și are ca principală misiune asigurarea
sprijinului logistic a forțelor militare aflate pe teritoriul național, precum și a trupelor aflate în teatrele de operații

Legislație
1. Constituția României (1) (pdf)
2. Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată (1) (pdf)
3. Legea apărării naționale a României nr. 45/1993, cu modificările și completările ulterioare (1) (pdf)
4. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (1) (pdf)
5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare (1) (pdf)