Comandamentul Logistic Întrunit funcţionează în subordinea Statului Major al Apărării şi are ca principală misiune asigurarea sprijinului logistic a forţelor militare aflate pe teritoriul naţional, precum şi a trupelor aflate în teatrele de operaţii

Anunțuri și rezultate

Anunt - concurs muncitor calificat

 26.11.2021
U.M. 01420 Hațeg din Ministerul Apărării Naționale anunță organizarea concursului de încadrare a posturilor vacante de execuție de muncitor calificat IV (tâmplar) la grupa dezmembrare și casare muniții în atelierul întreținere, manipulare, reparații, conservare, dezmembrare și casare muniții din sectorul evidență și depozitare al U.M. 01420 Hațeg; Muncitor calificat IV (mecanic auto) la atelierul reparat tehnică auto, scule și dispozitive speciale al U.M. 01420 Hațeg.
detalii...

Anunt - concurs incadrare a 2(doua) posturi vacante personal civil contractual.

 26.11.2021
U.M. 02210 București din Ministerul Apărării Naționale anunță organizarea concursului pentru încadrarea a 2(doua) posturi vacante de execuție-personal civil contractual, contabil debutant/M la Biroul contabilitate și îngrijitor debutant/M;G la Cimitirul Militar.
detalii...

Anunt - concurs contabil debutant

 26.11.2021
U.M. 01594 Lungești din Ministerul Apărării Naționale anunță organizarea concursului pentru ocuparea postului vecant de Contabil debutant/M la compartiment contabilitate din Depozitul Central 163 Muniții "Rusidava" (U.M. 01594 Lungești).
detalii...

Anunt - concurs muncitor calificat IV (tâmplar)

 26.11.2021
U.M. 01594 Lungești din Ministerul Apărării Naționale anunță organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Muncitor calificat IV (tâmplar)/M;G la atelier confecții muniții auxiliare, reparații, dezmembrare și casare muniții în sector evidență și depozitare din Depozitul 105 Muniții (U.M. 01593 Bascov).
detalii...

Anunt - concurs

 26.11.2021
U.M. 02296 București din Ministerul Apărării Naționale anunță organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de "REFETENT / M" la microstructura "Planuri, execuție transporturi militare, administrativ, documente militare de transport și căi de comunicatii".
detalii...

Anunt - concurs muncitor calificat IV (lăcătuș mecanic)

 26.11.2021
U.M. 01562 Jegălia din Ministerul Apărării Naționale anunță organizarea concursului pentru ocuparea unui post de personal civil contractual,vacant, cu atribuții de execuție muncitor calificat IV (lăcătuș mecanic) în cadrul Sectorului evidență și depozitare.
detalii...

Anunt - rezultate proba practica

 25.11.2021
U.M. 01557 Sibiu din Ministerul Apărării Naționale anunță rezultatele probei practice, la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat I (croitor) Secția reparații armament și echipamente speciale/ Atelier reparații tehnică complexă și instalații hidraulice.
detalii...

Anunt - concurs

 25.11.2021
U.M. 01517 Sihlea din Ministerul Apărării Naționale anunță organizarea concursului pentru ocuparea unui post de personal civil contractual, vacant, cu atribuții de execuție CONTABIL II în compartimentul contabilitate din cadrul U.M. 01517 Sihlea și REFERENT DEBUTANT în microstructura administrativ, documente militare de transport și căi de comunicații din cadrul U.M. 01672 Galați.
detalii...

Anunt - examen de promovare

 25.11.2021
U.M. 02358 București din Ministerul Apărării Naționale anunță organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat superioare sau într-o funcție cu un nivel de studii superior, în data de 13.12.2021, ora 10.00.
detalii...

Anunt - concurs muncitor calificat

 24.11.2021
U.M. 02571 Jegălia din Ministerul Apărării Naționale anunță organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Muncitor calificat IV (instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze) la formațiunea de cazarmare.
detalii...

Anunt - rezultate proba scrisa muncitor calificat

 24.11.2021
U.M. 01420 Hațeg din Ministerul Apărării Naționale anunță rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea în treaptă profesională imediat superioară - muncitor calificat, TREAPTĂ PROFESIONALĂ I (lăcătuș mecanic), a personalului din cadrul sectorului evidență și depozitare al U.M. 02332 Hațeg.
detalii...

Anunt - rezultate proba scrisa muncitor calificat

 24.11.2021
U.M. 01420 Hațeg din Ministerul Apărării Naționale anunță rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea în treaptă profesională imediat superioară - muncitor calificat, TREAPTĂ PROFESIONALĂ I (ospătar), a personalului din cadrul popotei din plutonul logistic al U.M. 01420 Hațeg.
detalii...

Anunt - concurs

 24.11.2021
U.M. 01517 Sihlea din Ministerul Apărării Naționale anunță concurs pentru ocuparea unui post de personal civil contractual, vacant, cu atribuții de execuție CONTABIL II în compartimentul contabilitate din cadrul U.M. 01517 Sihlea și REFERENT DEBUTANT în microstructura administrativ, documente militare de transport și căi de comunicații din cadrul U.M. 01672 Galați.
detalii...

Anunt - rezultate proba scrisa contabil IA/M

 24.11.2021
U.M. 01594 Lungești din Ministerul Apărării Naționale anuntă rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului vacant de Contabil IA/M la planuri, execuție transporturi mil., administrativ, doc. militare de transport și căi de comunicații în Biroul Transporturi Militare Nr. 12 Teritorial (U.M. 01664 Craiova).
detalii...

Anunt - examen promovare muncitor calificat II

 24.11.2021
U.M. 02477 Brașov din Ministerul Apărării Naționale organizează examen de promovare a personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat superioare.
detalii...

Anunt - rezultate proba scrisa muncitor calificat

 23.11.2021
U.M. 01420 Hațeg din Ministerul Apărării Naționale anunță rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea în treaptă profesională imediat superioară - muncitor calificat, TREAPTĂ PROFESIONALĂ I (lăcătuș mecanic), a personalului din cadrul sectorului evidență și depozitare al U.M. 02332 Hațeg.
detalii...

ANUNȚ - Rezultatul probei scrise Muncitor calificat

 23.11.2021
U.M. 01420 Hațeg din Ministerul Apărării Naționale anunță rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea în treaptă profesională imediat superioară - muncitor calificat, TREAPTĂ PROFESIONALĂ I (ospătar), a personalului din cadrul popotei din plutonul logistic al U.M. 01420 Hațeg.
detalii...

ANUNȚ - Muncitor calificat II (electrician)

 23.11.2021
U.M. 02477 București din Ministerul Apărării Naționale organizează examen de promovare a personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat superioare, astfel: -1 post de muncitor calificat II (electrician), la microstructura Personal administrativ din Căminul Militar Predeal;
detalii...

Rezultat - Contabil tr. II/ M

 22.11.2021
U.M. 01545 Apața din Ministerul Apărării Naționale ANUNȚĂ rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție, de Contabil tr. II/ M.
detalii...

Rezultat- Economist gr. I

 22.11.2021
U.M. 01545 Apața din Ministerul Apărării Naționale ANUNȚĂ rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție, de Economist gr. I.
detalii...

Top