Comandamentul Logistic Întrunit funcţionează în subordinea Statului Major al Apărării şi are ca principală misiune asigurarea sprijinului logistic a forţelor militare aflate pe teritoriul naţional, precum şi a trupelor aflate în teatrele de operaţii

Gl. Lt. ZISU CĂTĂLINComandantul Comandamentului Logistic Întrunit

Gl. Bg. CRISTEA IONELLocțiitorul Comandantului Comandamentului Logistic Întrunit

Col. Dr. POMPILIU-MOCANU BIXIȘeful de Stat Major al Comandamentului Logistic Întrunit

Top