Comandamentul Logistic Întrunit funcţionează în subordinea Statului Major al Apărării şi are ca principală misiune asigurarea sprijinului logistic a forţelor militare aflate pe teritoriul naţional, precum şi a trupelor aflate în teatrele de operaţii

Biblioteca Militară Națională – 160 de ani

 31-08-2020


 
 

Instituţie militară, cultural-ştiinţifică şi educaţională de interes naţional care aplică, în domeniul său de responsabilitate, strategia Ministerului Apărării Naţionale privind conceperea, organizarea şi gestionarea activităţii biblioteconomice în armată, Biblioteca Militară Națională are ca principală atribuție constituirea, dezvoltarea, conservarea şi valorificarea fondului de cărţi, periodice şi informaţii documentare, precum şi a altor fonduri de interes pentru organismul militar. În acest scop, achiziţionează, organizează, prelucrează, stochează şi pune la dispoziţia utilizatorilor săi – din armată, precum şi din societatea civilă – materialele purtătoare de informaţii, împreună cu serviciile profesionale şi sociale adiţionale acestora.

În luna mai 2010, Bibliotecii Militare Naţionale i-a fost conferit, prin decret al preşedintelui României, Ordinul Meritul Cultural, în grad de Mare Ofiţer, cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la înfiinţare, după ce, în luna iulie 2004, instituţiei îi fusese conferit acelaşi înalt Ordin, în grad de Comandor, pentru contribuţia la crearea unei bune imagini publice a Armatei Române atât pe plan intern, cât şi internaţional. Cu aceeaşi ocazie – împlinirea a 150 de ani de la înfiinţare – ministrul apărării naţionale, dorind a răsplăti meritele Bibliotecii Militare Naţionale, i-a acordat acesteia Emblema de Onoare a Armatei României.
 
 
                                                                                                       

Din Mesajul Sefului Statului Major al Apararii cu prilejul împlinirii a 160 de ani de la înființarea Bibliotecii Militare Naționale
 
  • La împlinirea celor 160 de ani de existență, în spiritul tradiției și cu deschidere spre viitor, rolul instituției rămâne unul bine definit, de creștere a nivelului de conștientizare a responsabilităților ce revin Armatei României, de înțelegere a sensurilor libertății, de cultivare a sentimentului iubirii de țară, a respectului față de eroii neamului, de conservare a înțelepciunii înaintașilor noștri și, mai ales, de valorificare a patrimoniului publicistic al oștirii : "La mulți ani!"
    Video

General-locotenent Daniel Petrescu
Șeful Statului Major al Apărării
  
Din Mesajul Comandantului Comandamentului Logistic Întrunit cu prilejul împlinirii a 160 de ani de la înființarea Bibliotecii Militare Naționale
 
  • Îmi exprim convingerea că, în continuare, slujitorii acestei instituţii emblematice a Armatei României vor acţiona cu profesionalism și competenţă, astfel încât Biblioteca Militară Naţională să se manifeste, cu autoritate şi eficienţă, în deplin acord cu cerinţele prezentului şi ale viitorului, în serviciul oştirii, al ştiinţei și al culturii militare româneşti.
      Video
         
General-locotenent Cătălin ZISU
Comandantul Comandamentului Logistic Întrunit

 
(Un articol integral pe această temă  a fost publicat în nr 20, pag. 17 a Observatorului militar).

 
Top